Домашни от Лекцията за Семантичен HMTL

Моите решения задачите от тази лекция.