Примерен тест, за C# част 1

C_Sharp

След като бях обхванат от музата наскоро реших да сътоворя едно примерно тестче за изпита за C# част 1.
Формата е аналогичен на този, който ще бъде на реалния изпит – 25 въпроса за 50 минути.
Материала включен в теста е изцяло от презентациите, така че не би трябвало да имате проблем с решаването му.
Ето линк за свалянето му:Ако не искате да сваляте теста може да го отворите от тук: http://simpletests.bugs3.com/

Ако намерите грешки, неточности и т.н. оставете един кометар и ще се постарая да ги поправя.

2 thoughts on “Примерен тест, за C# част 1

  1. Въпрос 6 Which of the following is not a bitwise operator? >> това е побитов оператор преместване надясно , Всъщност , като ги четох от дебелата книга те всички изброени са побитови оператори.& I ^ ~ >> << . Верният отговор ще бъде в този случай There is no correct answer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s